شعبه روشا

نیاوران، تقاطع فرمانیه و عمار، دپارتمان استور روشا

شعبه سانا

بلوار اندرزگو، مرکز خرید سانا سنتر

شعبه کوئین سنتر

خیابان فرشته، خیابان مریم غربی، مرکز خرید کوئین سنتر

شعبه اپال

سعادت اباد، خیابان کوهستان، مرکز خرید اپال