۳۰۰۰۷۱-(۱)
۳۰۰۰۷۱-(۱)
۳۰۰۰۷۱-(۲)
۳۰۰۰۷۱-(۱)
۳۰۰۰۷۱-(۱)
۳۰۰۰۷۱-(۲)

کد ۳۰۰۰۷۱

اطلاعات بیشتر

سایزبندی

s-m-l-xl

رنگبندی

تک رنگ