آشنایی با انواع پارچه و الیاف

آشنایی با انواع پارچه و الیاف (قسمت اول)

پارچه، لایه‌ای مشبک و انعطاف پذیر است که از نخ‌ها و الیاف طبیعی و مصنوعی یا ترکیبی از آن دو تشکیل شده‌ که بسته به مواد تشکیل دهنده و نوع قرارگیری آن ها در کنار هم با توجه به ضخامت الیاف و ظرافت بافت، نوع پارچه ها متفاوت است. پارچه ها توسط بافندگی، ریسندگی یا…